Terms of use!


Algemene voorwaarden voor gebruik van de website


Het gebruik van de website www.amierrestaurant.nl is gebonden aan de onderstaande algemene voorwaarden. Met het gebruik van de website www.amierrestaurant.nl op welke manier dan ook verklaart u de algemene voorwaarden te hebben gelezen en ermee akkoord te gaan. De Amier Restaurant behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op enig moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Lees daarom deze algemene voorwaarden bij elk bezoek aan de website zorgvuldig door. U gaat ermee akkoord dat op geschillen met de Amier Restaurant voorkomend uit het gebruik van deze website het Finse recht van toepassing is.

Intellectueel eigendom

Op de gehele inhoud van de website www.amierrestaurant.nl zijn de auteursrechten, handelsnaamrechten en andere intellectuele eigendomsrechten en licenties van de Amier Restaurant of derden van toepassing. Hierin niet uitdrukkelijk toegekende rechten zijn voorbehouden. Het geheel of gedeeltelijk gebruik van de inhoud van deze website door kopiëren, publicatie, verspreiding, verzending, wijziging, opslag of verwerking van de inhoud of een deel daarvan is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Amier Restaurant. Het gebruiken, afdrukken, versturen en tijdelijk opslaan van het materiaal van deze site voor persoonlijk gebruik is echter wel toegestaan. De Amier Restaurant blijft volledig eigenaar en behoudt het volledige intellectueel eigendomsrecht voor alle inhoud die u vanaf deze website kopieert, downloadt of afdrukt. Elektronisch doorverwijzen naar deze website, behoudens doorverwijzen naar het algemene homepage-adres www.amierrestaurant.nl, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Amier Restaurant. Toestemming hiervoor kan per e-mail worden aangevraagd via info@ amierrestaurant.nl

Gegevensbescherming

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor Amier Restaurant. Wij verzamelen bij uw bezoek aan onze website geen persoonsgebonden gegevens over u tenzij deze bewust door u worden verstrekt. Door u verstrekte persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden die zijn vermeld in het desbetreffende deel van deze website. U kunt te allen tijde uw persoonlijke gegevens uit onze databases laten verwijderen of aanpassen. Wij verstrekken geen persoonsgebonden gegevens aan derden. Ter verbetering van onze website maken wij mogelijk gebruik van IP-adressen voor statistische doeleinden.

Copyright © Amier Restaurant. Alle rechten voorbehouden.